ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051087
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010175
รหัส Obec 6 หลัก :
  051087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pongpinyo 2 Sakhanongsamrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองสำโรง
ตำบล :
  โนนฆ้อง
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  043260540
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/07/2545
อีเมล์ :
  pongpinyo2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนฆ้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:35:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรงผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน