ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051090
รหัส Smis 8 หลัก :
  40012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  051090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กัลยาณวัตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kanlayanawat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   240   บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043 320598
โทรสาร :
  043-9704538
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 ตุลาคม 2474
อีเมล์ :
  kw.k @ chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กัลยาณมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขอนแก่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:09:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกัลยาณวัตร


นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน