ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051093
รหัส Smis 8 หลัก :
  40012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  051093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สาวะถีพิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sawateepittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสาวะถี
ตำบล :
  สาวะถี
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043448380
โทรสาร :
  043448381
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  sawatee.p@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08:38:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์


นายโชคชัย ชุมแวงวาปี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]