ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขามแก่นนคร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051096
รหัส Smis 8 หลัก :
  40012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  051096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขามแก่นนคร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHAMKAENNAKORN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านเกษร
ตำบล :
  ศิลา
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043238942
โทรสาร :
  043243224
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มีนาคม 2526
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 07:42:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขามแก่นนคร


นายศุภกิจ สานุสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน