ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051098
รหัส Smis 8 หลัก :
  40012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  051098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขอนแก่นวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khonkaenwittayalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเป็ด
ตำบล :
  บ้านเป็ด
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043-423069
โทรสาร :
  043-423069
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มกราคม 2536
อีเมล์ :
  kkwl2015@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กัลยาณมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:35:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย


นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน