ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฝางวิทยายน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051107
รหัส Smis 8 หลัก :
  40012019
รหัส Obec 6 หลัก :
  051107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ฝางวิทยายน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Fangwittayayon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านฝาง
ตำบล :
  บ้านฝาง
อำเภอ :
  บ้านฝาง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40270
โทรศัพท์ :
  043269096
โทรสาร :
  043269096
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  fangwittayayon.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สังคมแห่งการเรียนรู้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านฝาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 02:43:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนฝางวิทยายนผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]