ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองเรือวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051112
รหัส Smis 8 หลัก :
  40052001
รหัส Obec 6 หลัก :
  051112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองเรือวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongruawitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านหนองเรือ
ตำบล :
  หนองเรือ
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40120
โทรศัพท์ :
  043294332
โทรสาร :
  043294332
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ. 2513
อีเมล์ :
  ruawit@ruawit.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลหนองเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 11:38:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองเรือวิทยา


นายเรืองยศ แวดล้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน