ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051121
รหัส Smis 8 หลัก :
  40052009
รหัส Obec 6 หลัก :
  051121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองเสาเล้าวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGSAOLAO WITTAYAKARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองเสาเล้า
ตำบล :
  หนองเสาเล้า
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0-4321-0097
โทรสาร :
  0-4321-0097
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิถุนายน 2539
อีเมล์ :
  nlw.25@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตชุมแพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร


นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน