ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำพองศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051128
รหัส Smis 8 หลัก :
  40042001
รหัส Obec 6 หลัก :
  051128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำพองศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namphongsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านศรีประเสริฐ
ตำบล :
  วังชัย
อำเภอ :
  น้ำพอง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40140
โทรศัพท์ :
  043-431701
โทรสาร :
  043431701
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/05/2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08:09:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำพองศึกษา


นายสมนึก ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน