ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงมันพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051129
รหัส Smis 8 หลัก :
  40042002
รหัส Obec 6 หลัก :
  051129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงมันพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongmanphittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านโนนดงมัน
ตำบล :
  สะอาด
อำเภอ :
  น้ำพอง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40310
โทรศัพท์ :
  043306472
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มกราคม 2521
อีเมล์ :
  dongman2521@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุขามแก่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 03:47:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงมันพิทยาคม


นายปรีชา ศรีลับขวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน