ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงมันพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051129
รหัส Smis 8 หลัก :
  40042002
รหัส Obec 6 หลัก :
  051129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงมันพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongmanphittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านโนนดงมัน
ตำบล :
  สะอาด
อำเภอ :
  น้ำพอง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40310
โทรศัพท์ :
  043431572
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มกราคม 2521
อีเมล์ :
  dongman2521@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธานขามแก่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 15:07:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงมันพิทยาคม


นายโชคชัย ชุมแวงวาปี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม
0895746305

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ สพป.หนองคาย เขต 2 : ITEC Nongkhai2