ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051142
รหัส Smis 8 หลัก :
  40042015
รหัส Obec 6 หลัก :
  051142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีกระนวนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srikranuanwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านโนนราศรี
ตำบล :
  หนองโก
อำเภอ :
  กระนวน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40170
โทรศัพท์ :
  043251350
โทรสาร :
  043251260
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2516
อีเมล์ :
  planning@skwk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  น้ำพอง-กระนวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2561 เวลา 21:54:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม


นายสุรเชษฐ รูปต่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน