ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051146
รหัส Smis 8 หลัก :
  40022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  051146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043272622
โทรสาร :
  043273623
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2491
อีเมล์ :
  kk5banphai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:13:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไผ่


นายสวัสดิ์ แก้วชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน