ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051162
รหัส Smis 8 หลัก :
  40032011
รหัส Obec 6 หลัก :
  051162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ก้านเหลืองวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kanluangwitthayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านก้านเหลืองหนองแวง
ตำบล :
  ก้านเหลือง
อำเภอ :
  แวงน้อย
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40230
โทรศัพท์ :
  043210689
โทรสาร :
  043210689
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มกราคม 2534
อีเมล์ :
  klw_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตแวงใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  94 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2560 เวลา 06:44:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม


นายสมเกียรติ หาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]