ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051167
รหัส Smis 8 หลัก :
  40052017
รหัส Obec 6 หลัก :
  051167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภูเวียงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phuwiengwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านภูเวียง
ตำบล :
  ภูเวียง
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4329-1711
โทรสาร :
  04329-1711
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  pwwk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13:32:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม


นายคมสันต์ ชุมอภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน