ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051168
รหัส Smis 8 หลัก :
  40052018
รหัส Obec 6 หลัก :
  051168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดขอนแก่นวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KUDKHONKAENWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโนนสำราญ
ตำบล :
  กุดขอนแก่น
อำเภอ :
  ภูเวียง
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  043000369
โทรสาร :
  043000369
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/06/2528
อีเมล์ :
  kkv28@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เวียงเรือคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดขอนแก่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม


นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน