ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051186
รหัส Smis 8 หลัก :
  40022016
รหัส Obec 6 หลัก :
  051186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกโพธิ์ไชยศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khokphochaisuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโคก
ตำบล :
  บ้านโคก
อำเภอ :
  โคกโพธิ์ไชย
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40160
โทรศัพท์ :
  0821141140
โทรสาร :
  043216158
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2519
อีเมล์ :
  khokphochaisuksa@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:09:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา


นางลัดดา ผาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2