ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051190
รหัส Smis 8 หลัก :
  40022019
รหัส Obec 6 หลัก :
  051190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองขามพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkhampittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองขาม
ตำบล :
  โนนสมบูรณ์
อำเภอ :
  บ้านแฮด
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043267132
โทรสาร :
  043267132
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2535
อีเมล์ :
  nkpk2000@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  22
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม


นางนิกัญชลา ล้นเหลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน