ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051192
รหัส Smis 8 หลัก :
  40032017
รหัส Obec 6 หลัก :
  051192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สันติพัฒนกิจวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SANTIPATTANAKITWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   257   บ้านบ้านหลุบคา
ตำบล :
  หนองปลาหมอ
อำเภอ :
  โนนศิลา
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043211058,,
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2537
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองปลาหมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08:28:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา


นายสมชาย แพไธสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน