ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051193
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050283
รหัส Obec 6 หลัก :
  051193
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kaowong Dongsakrantadfha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดงสะคร่าน
ตำบล :
  วังสวาบ
อำเภอ :
  ภูผาม่าน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40350
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17-12-2557
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาม่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:18:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า


นายอาทิตย์ ทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน