ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680008
รหัส Smis 8 หลัก :
  41010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  680008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลอุดรธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanudonthani
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน101 ถนนศรีสุข
ตำบล :
  หมากแข้ง
อำเภอ :
  เมืองอุดรธานี
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41000
โทรศัพท์ :
  0-4224-4269
โทรสาร :
  042248200
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2486
อีเมล์ :
  anubanudontani@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หมากแข้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หมากแข้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:40:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี


นายประครอง พันธุ์พรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]