ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680024
รหัส Smis 8 หลัก :
  41010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  680024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำกลิ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCOMKING
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านคำกลิ้ง
ตำบล :
  บ้านตาด
อำเภอ :
  เมืองอุดรธานี
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41000
โทรศัพท์ :
  0-4234-1575
โทรสาร :
  042292109
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านจั่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2557 เวลา 09:55:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง


นายอาทิตย์ ตะรุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลิ้ง