ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680230
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030177
รหัส Obec 6 หลัก :
  680230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHATTHANA SRIPHADUNG UDOMWIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านศรีผดุง
ตำบล :
  ศรีสุทโธ
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  042273371
โทรสาร :
  042271193
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  sriphadung-school@live.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสุทโธ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13:47:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์


นายคนึง บุตรคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2