ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680264
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030139
รหัส Obec 6 หลัก :
  680264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตูม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantoom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโนนศึกษา
ตำบล :
  บ้านจันทน์
อำเภอ :
  บ้านดุง
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41190
โทรศัพท์ :
  0821003824
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/05/2514
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านดุง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านจันทน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:19:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตูม


นายพรชัย สระศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2