ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680367
รหัส Smis 8 หลัก :
  41010205
รหัส Obec 6 หลัก :
  680367
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเพ็ญประขานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanphen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านสันป่าตอง
ตำบล :
  เพ็ญ
อำเภอ :
  เพ็ญ
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41150
โทรศัพท์ :
  0-4227-9109
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2460
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเพ็ญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เพ็ญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 02:39:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล


นายพยัคฆพล รอดชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน