ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680385
รหัส Smis 8 หลัก :
  41010212
รหัส Obec 6 หลัก :
  680385
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongnahainonsaat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองนาไฮ
ตำบล :
  สุมเส้า
อำเภอ :
  เพ็ญ
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41150
โทรศัพท์ :
  0-4222-0218
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  nongnahai.udn1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  79
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุมเส้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 16:15:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด


ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน