ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680563
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030034
รหัส Obec 6 หลัก :
  680563
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสว่างนาดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Cokswangnadee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านโคกสว่างนาดี
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4225-1534
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2515
อีเมล์ :
  41030034@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อบต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี


นายชัยยงค์ นันตะสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2