ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680565
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030036
รหัส Obec 6 หลัก :
  680565
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกทุ่งยั้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  koktungyung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านโคกพัฒนา
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4226-1184
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2456
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10:45:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง


นายบุญเลิศ ก้องเวหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2