ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680736
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030095
รหัส Obec 6 หลัก :
  680736
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongphatthana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดงพัฒนา
ตำบล :
  คำเลาะ
อำเภอ :
  ไชยวาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41290
โทรศัพท์ :
  095-7892545
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  41030095
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 20:00:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงพัฒนา


นางปิยะพร บุญสอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2