ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680822
รหัส Smis 8 หลัก :
  41012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  680822
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุดรพิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Udonpittayanukool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน1
ตำบล :
  หมากแข้ง
อำเภอ :
  เมืองอุดรธานี
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41000
โทรศัพท์ :
  0-4222-1960
โทรสาร :
  042223260
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2445
อีเมล์ :
  info@udonpit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตอุดรพิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:04:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล


ว่าที่ร้อยตรีบรรจง มูลตรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน