ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680830
รหัส Smis 8 หลัก :
  41012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  680830
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mathayomsiriwanwari 1 udonthani
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเชียงพิณ
ตำบล :
  เชียงพิณ
อำเภอ :
  เมืองอุดรธานี
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41000
โทรศัพท์ :
  042214881
โทรสาร :
  042214881
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มีนาคม 2532
อีเมล์ :
  msw1ud@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ราชินูทิศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเชียงพิณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 14:24:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี


นายสมบูรณ์ จวนสาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน