ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680833
รหัส Smis 8 หลัก :
  41012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  680833
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุดรพัฒนาการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  UDONPATTANAKARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองตูม
ตำบล :
  บ้านจั่น
อำเภอ :
  เมืองอุดรธานี
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41000
โทรศัพท์ :
  0-42123115
โทรสาร :
  042123116
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต รักษ์อุดร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านจั่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 19:09:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ


นางธิดาวรรณ นาคเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน