ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680876
รหัส Smis 8 หลัก :
  41042009
รหัส Obec 6 หลัก :
  680876
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonghuakhupuangprachanukhror
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองหัวคู
ตำบล :
  หนองหัวคู
อำเภอ :
  บ้านผือ
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41160
โทรศัพท์ :
  42150418
โทรสาร :
  042150418
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2533
อีเมล์ :
  admin@nkpschool.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหัวคู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 15:52:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์


นางธิดาวรรณ นาคเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
087-2265822

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ สพป.หนองคาย เขต 2 : ITEC Nongkhai2