ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโคก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520016
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  520016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาโคก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nakhok School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาโคก
ตำบล :
  ศรีสองรัก
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42100
โทรศัพท์ :
  042071068
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  nakhok2515@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนดีศรีตำบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสองรัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:58:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาโคก


นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน