ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520078
รหัส Smis 8 หลัก :
  42020016
รหัส Obec 6 หลัก :
  520078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาวัวโพนงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannawuaponngam school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านนาวัวพัฒนา
ตำบล :
  ทรายขาว
อำเภอ :
  วังสะพุง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42130
โทรศัพท์ :
  042813594
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2466
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทรายขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 14:39:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม


นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน