ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520105
รหัส Smis 8 หลัก :
  42020053
รหัส Obec 6 หลัก :
  520105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปาดฟาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban nongpadfarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองปาดฟาน
ตำบล :
  หนองหญ้าปล้อง
อำเภอ :
  วังสะพุง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42130
โทรศัพท์ :
  042841963,
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน2504
อีเมล์ :
  npf.loei2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหญ้าปล้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:00:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน


นางปุณยวีร์ นาราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน