ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสะพุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520109
รหัส Smis 8 หลัก :
  42020039
รหัส Obec 6 หลัก :
  520109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังสะพุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangwangsapong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบุ่งผักก้าม
ตำบล :
  วังสะพุง
อำเภอ :
  วังสะพุง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42130
โทรศัพท์ :
  042841433,
โทรสาร :
  042841433
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 กันยายน 2461
อีเมล์ :
  nitisaK12@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองวังสะพุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:37:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังสะพุง


นายณสรวง ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสะพุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน