ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520120
รหัส Smis 8 หลัก :
  42020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  520120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดลันน้อยคีรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankudlunnoikeeree
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านน้อยคีรี
ตำบล :
  โคกขมิ้น
อำเภอ :
  วังสะพุง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกขมิ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15:51:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี


นางปาลิดา เพชรนาวาส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน