ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำมี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520247
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010275
รหัส Obec 6 หลัก :
  520247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำมี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannumee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านน้ำมี
ตำบล :
  น้ำทูน
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  042870181
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  nammee@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อาฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  44 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:07:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำมี


นายสุบัน ประทุมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน