ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแปน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520269
รหัส Smis 8 หลัก :
  42020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  520269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาแปน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  napaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านนาแปน
ตำบล :
  ศรีฐาน
อำเภอ :
  ภูกระดึง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุณภาพศรีฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ศรีฐาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:52:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาแปน


นายธีระศักดิ์ โสนะชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแปน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน