ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำบ่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520285
รหัส Smis 8 หลัก :
  42020098
รหัส Obec 6 หลัก :
  520285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำบ่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banSambang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านซำบ่าง
ตำบล :
  ห้วยส้ม
อำเภอ :
  ภูกระดึง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42180
โทรศัพท์ :
  0956534490
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  bansambangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูกระดึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยส้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09:11:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำบ่าง


นายสรกฤช สิงห์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำบ่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน