ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูป่าไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520427
รหัส Smis 8 หลัก :
  42020141
รหัส Obec 6 หลัก :
  520427
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภูป่าไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banphupapai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านภูป่าไผ่
ตำบล :
  โนนป่าซาง
อำเภอ :
  ผาขาว
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42240
โทรศัพท์ :
  042870216
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/0545
อีเมล์ :
  mb.ling@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.เลย2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนป่าซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:06:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านภูป่าไผ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูป่าไผ่


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ สพป.หนองคาย เขต 2 : ITEC Nongkhai2