ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาอ้อวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520458
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  520458
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาอ้อวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Naowittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาโคก
ตำบล :
  ศรีสองรัก
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42100
โทรศัพท์ :
  042071048
โทรสาร :
  042071048
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2523
อีเมล์ :
  Naowit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสองรัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11:48:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาอ้อวิทยา


นายไพชยา พิมพ์สารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน