ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520459
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  520459
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำสวยพิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  namsuayphitthayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนาน้ำมัน
ตำบล :
  น้ำสวย
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042072148
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2526
อีเมล์ :
  nspcom19@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลน้ำสวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 11:18:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์


นางสุจิตรา ไชโยแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน