ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520460
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  520460
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนนาด้วงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Naduangwit@gmail.com
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านป่าหวายพัฒนา
ตำบล :
  นาด้วง
อำเภอ :
  นาด้วง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42210
โทรศัพท์ :
  042887108
โทรสาร :
  042887108 ต่อ 100
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พ.ค.2520
อีเมล์ :
  naduangwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนาด้วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11:01:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา


นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน