ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520462
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  520462
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขาแก้ววิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khaokaewwittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาป่าหนาด
ตำบล :
  เขาแก้ว
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042070667
โทรสาร :
  042070667
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2527
อีเมล์ :
  kkwit.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09:53:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์


นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน