ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธาตุพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520463
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  520463
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธาตุพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thatpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านพรมมานุสรณ์
ตำบล :
  ธาตุ
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042877096
โทรสาร :
  042854086
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/02/2537
อีเมล์ :
  kroopavinee1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:19:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธาตุพิทยาคม


นายระบอบ พลมุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน