ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปากชมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520466
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  520466
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปากชมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pakchomwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   46   บ้านหมู่3 บ.ศรีภูธร
ตำบล :
  ปากชม
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  042881088
โทรสาร :
  042881349
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   02/06/2518
อีเมล์ :
  school.42012010@sesao19.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สพฐ.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:41:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปากชมวิทยา


ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ สุชัยราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน