ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520467
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  520467
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เชียงกลมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHIANGKLOMWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเชียงกลม
ตำบล :
  เชียงกลม
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  042075075
โทรสาร :
  042881010
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มีนาคม 2524
อีเมล์ :
  ck.ac.th@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนในฝัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงกลม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 16:28:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา


นางวรากร มังบู่แว่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน