ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคอนสาวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520468
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  520468
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คอนสาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  consawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคอนสา
ตำบล :
  เชียงกลม
อำเภอ :
  ปากชม
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42150
โทรศัพท์ :
  042039619
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/04/2539
อีเมล์ :
  consawittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคอนสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:15:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคอนสาวิทยา


นายสุนทร แดนดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน