ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520469
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  520469
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีสองรักษ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srisongrakwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเหนือ
ตำบล :
  ด่านซ้าย
อำเภอ :
  ด่านซ้าย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42120
โทรศัพท์ :
  042891313
โทรสาร :
  042891374
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิ.ย. 2501
อีเมล์ :
  ssrwloei@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านซ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  83 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2561 เวลา 20:13:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา


นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน